Дії при настанні страхового випадку по страхуванню фінансових ризиків

При настанні страхового випадку необхідно:

 • Вжити заходи щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку.
 • Негайно  повідомити страхову компанію про настання страхового випадку за телефоном:

(061)213-23-92,
(061) 224-05-16.

 • Вжити усіх ефективних та посильних заходів:
  • щодо врятування та збереження пошкодженого майна. Зберегти до прибуття Страховика або його представника усе майно, як пошкоджене, так і неушкоджене;
  • щодо погашення просроченої заборгованості за контрактом або депозитним договором;
  • по усуненню причин, що сприяють виникненню додаткових збитків, у тому числі заходів, що рекомендувалися страховиком.
 • Надати письмове  «Повідомлення про страховий випадок».

Документи, що надаються для розгляду страхового випадку:

 • Заява на виплату страхового відшкодування;
 • Договір страхування;
 • Документа, що посвідчує особу , яка отримує страхове відшкодування:
  • паспорт або інший документ, передбачений законодавством;
  • картку платника податків;
 • Наступні документи:
  • банківську виписку, підписану керівником банку, що свідчить про неплатоспроможність контрагента Страхувальника;
  • висновок ліквідаційної комісії або Національного банку України у випадку банкрутства банку- контрагента Страхувальника;
  • оригінал контракту, депозитного договору постачання (продажу) продукції, сировини, матеріалів, надання послуг, на підставі яких необхідно здійснювати виплату страхового відшкодування;
  • опис вжитих заходів з боку Страхувальника щодо погашення простроченої заборгованості контрагентом;
  • належним чином завірені копії документів, що підтверджують суму позову та позовні вимоги Страхувальника до винних за страховим випадком осіб за депозитним договором, за договорами продажу (постачання), іншими договорами;
 • Інші документи або відомості в разі, якщо вони будуть необхідні для з’ясування обставин і причин страхового випадку, визначення розміру збитку.