Дії при настанні страхового випадку по страхуванню майна

При настанні страхового випадку необхідно:

 • Вжити всі можливі заходи для до порятунку майна, запобіганню подальшого його пошкодження та усунення причин, що сприяють виникненню додаткового збитку.
 • Як тільки стане відомо про страховий випадок, заявити про те, що трапилося  компетентним органам уповноважені законом розслідувати дану подію і забезпечити документальне оформлення страхового випадку.
 • Повідомити страхову компанію про випадок, який стався, за телефоном:

(061)213-23-92, (061) 224-05-16. 

 • Протягом семи днів, надати  «Повідомлення про страховий випадок».
 • Надайте можливість правоохоронним органам провести опис пошкодженого, знищеного та / або викраденого майна в результаті настання страхового випадку, якщо цього вимагають обставини і наслідки події, що сталася.
 • Зберігайте незмінним пошкоджене майно, місце події, оточуючі предмети та ін., Які будь-яким чином пов’язані із страховим випадком, до їх огляду представником нашої страхової компанії. При цьому ви маєте право змінювати стан місця настання страхового випадку на вимогу компетентних державних або інших органів, а також виходячи з міркувань безпеки і зменшення розміру збитку.
 • Надайте представнику страхової компанії можливість провести розслідування обставин і причин страхового випадку і встановити розмір збитку.
 • Пред’явити Страховику пошкоджене майно до його ремонту з метою визначення розміру страхового відшкодування.
 • Надайте  опис пошкодженого, знищеного та / або викраденого майна в узгоджені з нами терміни з визначенням їх вартості в цінах на дату настання страхового випадку.

            Документи, що надаються для розгляду страхового випадку:

 •     Заява на виплату страхового відшкодування;
 •  Договір страхування;
 • Документа, що посвідчує особу , яка отримує страхове відшкодування:

–      паспорт або інший документ, передбачений законодавством;

–      картку платника податків;

 • Документи, що підтверджують право на володіння, користування і розпорядження застрахованим майном;
 • Документи, які підтверджують факт настання і причини страхового випадку;
 • Документи, що підтверджують розмір завданих збитків (рахунки за проведені роботи або розрахунок вартості робіт, видані організаціями, які здійснюють ремонт пошкодженого або продаж нового майна та ін.);
 • Інші документи або відомості в разі, якщо вони будуть необхідні для з’ясування обставин і причин страхового випадку, визначення розміру збитку.