Дії при настанні страхового випадку по страхуванню відповідальності

При настанні страхового випадку необхідно:

 • Вжити всі можливі заходи з порятунку життя, здоров’я та/або майна третіх осіб, запобігання  подальшого його пошкодження та усунення причин, що сприяють виникненню додаткового збитку.
 • Протягом 24 годин, як тільки стане відомо про страховий випадок, заявити про те, що трапилося в органи влади уповноважені законом розслідувати дану подію:
  • при пожежі – в управління пожежної охорони (МНС);
  • у разі протиправних дій третіх осіб – до органів РВВС;
  • у разі заподіяної шкоди життю та здоров’ю третіх осіб – до медичного закладу.

і забезпечити документальне оформлення страхового випадку.

 • Негайно повідомити страхову компанію про випадок, який стався, за телефоном:

(061)213-23-92, (061) 224-05-16.

 • Надати Страховику можливість ознайомитися з документами, що стосуються страхового випадку з метою визначення причин, розмірів збитків та складання «Акту огляду».
 • Протягом трьох днів (не враховуючи вихідних та святкових днів), починаючи з того моменту, коли Страхувальнику, його представнику стало відомо про подію, письмово повідомити Страховика про заподіяння шкоди життю, здоров’ю та/або майну третіх осіб з докладним описом всіх відомих обставин події.

 Документи, що надаються для розгляду страхового випадку:

 • Заява на страхову виплату.
 • Договір страхування.
 • Довіреність на право представлення інтересів Страхувальника (для юридичних осіб).
 • Документа, що посвідчує особу, яка отримує страхове відшкодування:
  • паспорт або інший документ, передбачений законодавством;
  • картку платника податків.
 • Документ чи Документи (довідки, протоколи, постанови, рішення, вироки), видані органами влади (посадовою особою), уповноваженою законом розслідувати відповідну подію.
 • Акт огляду території , складений Страховиком (уповноваженою ним особою) до усунення ушкоджень, заподіяних у результаті події, і фіксуючий зазначені ушкодження.
 • У випадку смерті постраждалої особи:
  • свідоцтво про смерть;
  • документи, що підтверджують право на спадщину.
 • При встановленні інвалідності постраждалій особі:
  • висновок лікарської комісії (МСЕК), що підтверджує групу інвалідності;
 • У разі тимчасової непрацездатності постраждалої особи:
  • документ, що засвідчує факт тимчасової непрацездатності (копія листа непрацездатності, медичної довідки).