Добровільне медичне страхування (безперервне страхування здоров`я)Добровільне страхування здоров`я на випадок хворобиДобровільне страхування наземних транспортних засобівСтрахування від нещасних випадківСтрахування майна від вогневих ризиків, ризиків стихійних явищ та інших ризиків
Добровільне медичне страхування (безперервне страхування здоров`я)

Читати далi

Добровільне страхування здоров`я на випадок хвороби

Читати далi

Добровільне страхування наземних транспортних засобів

Читати далi

Страхування від нещасних випадків

Читати далi

Страхування майна від вогневих ризиків, ризиків стихійних явищ та інших ризиків

Читати далi

28.04.2020 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів Кваліфікований електронний підпис з розширенням .p7s

Читати далі →

28.04.2020 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Кваліфікований електронний підпис з розширенням .p7s

Читати далі →

ПРАТ Промислово Страховий Альянс надає річний звіт емітента за 2019 рік

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік. Кваліфікований електронний підпис з розширенням .p7s

Читати далі →

Повідомлення від 19.03.2020р про річні загальні збори 2020

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС» інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів 28 квітня 2020р. Кваліфікований електронний підпис з розширенням .p7s

Читати далі →

15.01.2020 Конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності

“15 січня 2020р. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС» оголошує конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2019 […]

Читати далі →

09.01.2020 Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента.

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій Кваліфікований електронний підпис з розширенням .p7s

Читати далі →

29.04.2019 ПрАТ «ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС» повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства.

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів 2019 Реєстр власників_ що мають право на участь у Загальних зборах ПСА 2019

Читати далі →