20.03.2017 ПрАТ «ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС» повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС» повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 18 квітня 2017 року за адресою: 69001, Україна, м. Запоріжжя, вул. С. Тюленіна, буд. 23, кабінет для засідань.
Початок Зборів о 14.00 годині.
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Бюлетні «Відомості НКЦПФР» № 50(2555) від 15.03.2017.