Інформація про власників істотної участі компанії

Схематичне зображення структури власності ПрАТ “Промислово страховий Альянс” (учасники товариства, які володіють пакетом акцій, що становить 10 % (та більше) статутного капіталу)Завантажити