Добровільне страхування відповідальності перед третіми особами

Страхувальником є дієздатна фізична особа, що уклала договір страхування.

ПРЕДМЕТОМ СТРАХУВАННЯ Є

майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать законодавству України, пов’язані з обов’язком в порядку, установленому законодавством України відшкодувати шкоду, заподіяну життю та (або) здоров’ю та майну третіх осіб в період дії Договору страхування Страхувальником – фізичною особою.

СТРАХОВИМ  ВИПАДКОМ Є 

нанесення шкоди життю і (або) здоров’ю та майну третіх осіб внаслідок що сталися у Страхувальника пожежі та / або інших подій, в результаті чого настає цивільно-правова відповідальність Страхувальника відшкодувати збиток і відповідно виникає обов’язок страховика здійснити виплату страхового відшкодування особам, яким було завдано збитків (Вигодонабувачам).

Термін страхування – до 12 місяців.

Страховий тариф залежить від конкретних умов страхування і становить від 0.9%.