Добровільне медичне страхування (безперервне страхування здоров’я)

Добровільне медичне страхування (безперервне страхування здоров’я) – це гарантія своєчасного, повного і якісного медичного обслуговування у випадку тимчасового розладу здоров’я.

Головними перевагами, які отримує клієнт ПрАТ «Промислово страховий Альянс», є:

  • відсутність необхідності складного самостійного пошуку необхідних медичних закладів і лікарів;
  • захист від ризику невиправданих витрат сил, матеріальних ресурсів і часу;
  • можливість оптимізувати реальні затрати на збереження здоров’я;
  • захист інтересів застрахованих осіб при вирішенні спірних питань з медичними установами;
  • постійний контроль за якістю лікування.

Наші клієнти в межах всієї території України забезпечені цілодобовим обслуговуванням через асистантську службу ТОВ «Асістанс Сервіс», яка, будучи незалежним експертом, має можливість неупереджено і індивідуально підходити до вирішення всіх медичних проблем застрахованого.

За договором добровільного медичного страхування ПрАТ «Промислово страховий Альянс» бере на себе зобов’язання при настанні страхового випадку виплатити застрахованій особі або іншій особі, вказаній у договорі, встановлену договором страхову суму.

СТРАХОВИМ ВИПАДКОМ

вважається звернення застрахованої особи до медичного закладу з переліку медичних закладів, передбачених договором страхування, у зв’язку з гострим захворюванням, загостренням хронічного захворювання, травмою, отруєнням з метою одержання амбулаторно-поліклінічної, стаціонарної, стоматологічної медичної допомоги та медичних послуг в обсязі Програм страхування, що передбачені договором страхування.

ЗАСТРАХОВАНІ ОСОБИ

дієздатні фізичні особи віком до 70 років, які не є інвалідами І групи і не страждають на злоякісні новоутворення, туберкульоз, психічні, венеричні хвороби, наркоманію, алкоголізм, тяжкі соматичні хвороби, ВІЛ-інфекцію.

РОЗМІР СТРАХОВОГО ПЛАТЕЖУ

залежить від розміру страхової суми та розраховується на підставі тарифів, які визначені у Правилах добровільного медичного страхування ПрАТ «Промислово страховий Альянс». Виходячи з фінансових можливостей клієнта, страховий платіж може бути оплачений повністю або в розстрочку.

СТРАХОВА СУМА

визначається за згодою з клієнтом і являє собою грошову суму, яка цілком або частково буде виплачена при настанні передбачених у договорі страхування страхових випадків.

СТРАХОВІ ВИПЛАТИ

здійснюються шляхом сплати вартості фактично наданої застрахованій особі медичної допомоги у зв’язку зі страховим випадком в межах програми страхування та страхової суми:

  • медичному закладу;
  • застрахованій особі.

Договір страхування укладається на термін до 1 року. Для укладання договору страхування необхідно заповнити Заяву на страхування, Декларацію здоров’я або Медичну анкету дитини.