Добровільне страхування відповідальності перед третіми особами

Страхувальником є юридична особа, що уклала договір страхування.

Предметом страхування

є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать законодавству України, пов’язані з обов’язком в порядку, установленому законодавством України відшкодувати шкоду, заподіяну життю та (або) здоров’ю та майну третіх осіб в період дії Договору страхування Страхувальником – юридичною особою при здійсненні ним діяльності, зазначеної в договорі страхування.

Страховим випадком є

нанесення шкоди життю і (або) здоров’ю та майну третіх осіб внаслідок що сталися на території Страхувальника пожежі і (або) інших подій, пов’язаних з характером діяльності Страхувальника, в результаті чого настає цивільно-правова відповідальність Страхувальника відшкодувати збиток і відповідно виникає обов’язок страховика здійснити виплату страхового відшкодування особам, яким було завдано шкоди (Вигодонабувачам).

Термін страхування – до 12 місяців

Страховий тариф залежить від конкретних умов страхування та становить від 1,0%.