Добровільне страхування здоров’я на випадок хвороби

Укладання договору страхування здоров’я на випадок хвороби між ПрАТ «Промислово страховий Альянс» і юридичною особою на користь її працівників або членів їх сімей забезпечить:

 • Підприємству:
  • зниження фінансових витрат, пов’язаних з наданням матеріальної допомоги працівнику;
  • підвищення соціальної захищеності співробітників;
  • покращення іміджу.
 • Працівнику:
  • зменшення витрат на лікування у випадку хвороби;
  • захист рідних від витрат у разі смерті.

Договір страхування укладається на термін до 1 року.

За договором страхування здоров’я на випадок хвороби ПрАТ «Промислово страховий Альянс» бере на себе зобов’язання при настанні страхового випадку виплатити застрахованій особі або її родичам встановлену в договорі страхову суму.

СТРАХОВИМИ ВИПАДКАМИ ВВАЖАЮТЬСЯ:

 • захворювання застрахованої особи (гостре або загострення хронічної хвороби);
 • первинна інвалідність, встановлена застрахованій особі внаслідок хвороби, передбаченої умовами договору страхування;
 • смерть застрахованої особи в результаті захворювання.

ЗАСТРАХОВАНІ ОСОБИ

дієздатні фізичні особи віком до 70 років, які не є інвалідами І групи і не страждають на злоякісні новоутворення, туберкульоз, психічні, венеричні хвороби, наркоманію, алкоголізм, тяжкі соматичні хвороби, ВІЛ-інфекцію.

СТРАХОВА СУМА

визначається за згодою з підприємством і являє собою грошову суму, яка цілком або частково буде виплачена при настанні передбачених у договорі страхування страхових випадків.

РОЗМІР СТРАХОВИХ ВИПЛАТ

встановлюється у відсотках страхової суми та складає у випадку:

 • захворювання застрахованої особи – встановлену у договорі страхування частину страхової суми;
 • встановлення інвалідності:
  • І групи – 100 % страхової суми;
  • ІІ групи – 70 % страхової суми;
  • ІІІ групи – 50 % страхової суми;
 • смерті застрахованої особи – 100 % страхової суми за вирахуванням її частини, раніше виплаченої за захворюванням чи встановленням інвалідності внаслідок хвороби (страхові виплати проводяться законному спадкоємцю або конкретній особі, зазначеній в договорі).

РОЗМІР СТРАХОВОГО ПЛАТЕЖУ

розраховується згідно тарифів, які визначені у Правилах добровільного страхування здоров’я на випадок хвороби ПрАТ «Промислово страховий Альянс» та залежать від терміну страхування, переліку обраних ризиків, інших умов страхування.

Для укладання договору страхування необхідно заповнити Заяву на страхування, Декларацію здоров’я або Медичну анкету дитини.