Добровільне страхування фінансових (комерційних) ризиків

Страхувальником є юридична особа, що уклала договір страхування комерційних (фінансових) ризиків господарської та виробничої діяльності.

Страхове покриття надається щодо комерційних (фінансових) ризиків пов’язаних з можливими збитками, а також непередбаченими витратами понесеними у зв’язку з обумовленої в Договорі страхування діяльністю Страхувальника.

Предмет страхування:

Комерційні (фінансові) ризики пов’язані з можливими збитками, а також непередбаченими витратами, понесеними страхувальником в зв’язку з визначеною у договорі страхування господарської, комерційної або виробничої діяльності.

Страхові ризики:

 • Зупинка виробництва або скорочення обсягів виробництва;
 • Повне або часткове невиконання (неналежне виконання) в термін договірних зобов’язань контрагентами Страхувальника;
 • Банкрутство;
 • Понесені Страхувальником судові витрати;
 • Інші ризики, обумовлені договором страхування.

Фактори, що впливають на розмір страхової премії:

 • Ризики, що приймаються на страхування;
 • Розмір страхової суми;
 • Термін страхування;
 • Ступінь небезпеки виробничого процесу;
 • Наявність засобів підвищеної небезпеки, які використовуються Страхувальником у виробничій діяльності;
 • Забезпечення фінансових зобов’язань;
 • Зміст проекту, що фінансується і пов’язані з ним підприємницькі, техногенні та інші ризики;
 • Платоспроможність і надійність страховика;
 • Інші чинники, що впливають на страховий ризик.

Термін страхування – до 12 місяців

Страховий тариф. Залежить від конкретних умов страхування та становить від 0,1%.

Франшиза безумовна – від 5,0%.