Добровільне страхування кредитів

(Страхування здійснюється на підставі правил “Добровільного страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту)” № 0215 від  20.11.2008 року (зі змінами та доповненнями), та Ліцензії АВ546919 від 12.10.2010р.)

Суть даного виду страхування полягає в тому, що страхова компанія повністю (франшиза відсутня) бере на себе турботи кредитної установи щодо можливої втрати коштів при кредитуванні, а саме при несплаті Позичальником заборгованості в разі:

  • Банкрутства Позичальника (юридичної особи);
  • Неплатоспроможності Позичальника (фізичної особи);
  • Ліквідації Позичальника (юридичної особи);
  • Смерті Позичальника (фізичної особи);
  • Порушення Позичальником термінів погашення кредиту і відсотків за користування кредитом.

Страхова компанія відшкодовує кредитній установі заборгованість Позичальника:

  • По кредиту;
  • За відсотками за користування кредитом.

Термін страхування до 12 місяців.

Страховий тариф – від 2,0%.