Добровільне страхування відповідальності власника підприємства за шкоду, заподіяну працівникові ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням ним трудових обов’язків

Страхувальником є юридична особа, що уклала договір страхування відповідальності на користь працівників підприємства, здоров’ю яких може бути завдано шкоди в результаті нещасного випадку на підприємстві або професійного захворювання.

Предмет страхування:

відповідальність страхувальника за шкоду, заподіяну потерпілому працівникові інвалідністю або іншим ушкодженням здоров’я в результаті нещасного випадку на підприємстві або професійного захворювання.

Основні ризики

Нещасні випадки:

 • Тимчасова непрацездатність,
 • інвалідність
 • Смерть.

Професійні захворювання

Базові гарантії:

 • Відшкодування страхувальником потерпілому шкоди в розмірі втраченого заробітку (або відповідної його частини) залежно від ступеня втрати потерпілим професійної працездатності в результаті нещасного випадку на підприємстві;
 • Відшкодування потерпілому шкоди в розмірі втраченого заробітку (або відповідної його частини) залежно від ступеня втрати потерпілим професійної працездатності в результаті професійного захворювання;
 • Виплата страхувальником потерпілому (членам сім’ї та утриманцям потерпілого) одноразової допомоги в разі стійкої втрати працездатності або смерті;
 • Відшкодування страхувальником витрат на поховання членам сім’ї та утриманцям померлого в результаті нещасного випадку;
 • Відшкодування страхувальником витрат на поховання членам сім’ї та утриманцям померлого в результаті професійного захворювання;
 • Відшкодування страхувальником потерпілому витрат на медичну та соціальну допомогу (санаторно-курортне лікування, посилене харчування, протезування і т.д.);
 • Відшкодування страхувальником потерпілому витрат на придбання транспортного засобу;
 • Відшкодування сплаченого страхувальником штрафу, накладеного органами державного нагляду за охороною праці за нещасний випадок на виробництві або професійне захворювання;
 • Відшкодування відрахування страхувальником цільовим призначенням в фонд сприяння зайнятості населення коштів у разі, якщо страхувальник не має можливості працевлаштувати на своєму підприємстві особа, частково втратила працездатність внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, але не стала інвалідом.

Перелік базових гарантій може бути доповнений у зв’язку з обов’язком страхувальника згідно із законодавством або умовами Колективного договору відшкодувати заподіяну шкоду.

Термін страхування – до 12 місяців

Страховий тариф залежить від конкретних умов страхування та становить від 1,0%.