Добровільне медичне страхування (безперервне страхування здоров’я)

ПрАТ «Промислово страховий Альянс» пропонує Комплексні програми медичного обслуговування працівників юридичних осіб в рамках добровільного медичного страхування. Наші спеціалісти допоможуть вибрати з переліку послуг той обсяг профілактичної, діагностичної та лікувальної допомоги, який відповідає потребам і медичним показникам працівників, фінансовим можливостям підприємства.

ДОГОВІР ДОБРОВІЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

  • оперативне вирішення питань медичного обслуговування та організації медичної допомоги;
  • отримання співробітниками підприємства кваліфікованої медичної допомоги та системний контроль за якістю лікування;
  • обслуговування необмеженого числа звернень співробітників підприємства за медичною допомогою протягом всього терміну страхування в межах встановленої страхової суми;
  • захист інтересів застрахованих осіб при вирішенні спірних питань з медичними установами.

Договір страхування укладається на термін до 1 року. Для укладання договору страхування необхідно заповнити Заяву на страхування, Декларацію здоров’я або Медичну анкету дитини.

За договором добровільного медичного страхування ПрАТ «Промислово страховий Альянс» бере на себе зобов’язання при настанні страхового випадку виплатити застрахованій особі або іншій особі, вказаній у договорі, встановлену договором страхову суму.

СТРАХОВИМ ВИПАДКОМ ВВАЖАЄТЬСЯ

звернення застрахованої особи до медичного закладу з переліку медичних закладів, передбачених договором страхування, у зв’язку з гострим захворюванням, загостренням хронічного захворювання, травмою, отруєнням з метою одержання амбулаторно-поліклінічної, стаціонарної, стоматологічної медичної допомоги та медичних послуг в обсязі програм страхування, що передбачені договором страхування.

ЗАСТРАХОВАНІ ОСОБИ

дієздатні фізичні особи віком до 70 років, які не є інвалідами І групи і не страждають на злоякісні новоутворення, туберкульоз, психічні, венеричні хвороби, наркоманію, алкоголізм, тяжкі соматичні хвороби, ВІЛ-інфекцію.

РОЗМІР СТРАХОВОГО ПЛАТЕЖУ

залежить від розміру страхової суми та розраховується на підставі тарифів, які визначені у Правилах добровільного медичного страхування ПрАТ «Промислово страховий Альянс».

СТРАХОВА СУМА

визначається за згодою з підприємством і являє собою грошову суму, яка цілком або частково буде виплачена при настанні передбачених у договорі страхування страхових випадків.

СТРАХОВІ ВИПЛАТИ

здійснюються шляхом сплати вартості фактично наданої Застрахованій особі медичної допомоги у зв’язку зі страховим випадком в межах Програми страхування та страхової суми:

  • медичному закладу;
  • застрахованій особі.

Наші клієнти в межах всієї території України забезпечені цілодобовим обслуговуванням через асистантську службу ТОВ «Асістанс Сервіс», яка, будучи незалежним експертом, має можливість неупереджено і індивідуально підходити до вирішення всіх медичних проблем застрахованого.