Обов`язкове особисте страхуванная від нещасних випадків на транспорті

Страхування пасажирiв i водiїв вiд нещасних випадкiв на транспортi є обов’язковим видом страхування, воно передбачене законодавством України ( Страхування здійснюється на підставі Положення затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 959 від 14.08.1996р., та Ліцензії АВ546910 від 12.10.2010р.). Завдяки данному виду страхування компенсується збиток, який може бути заподiяна життю i здоров’ю пасажирiв i водiя в результатi ДТП.

Пасажирів та водіїв від нещасного випадку на транспорті зобов’язаний застрахувати перевізник який займається, на законних підставах, пасажирськими перевезеннями:

 • фiзична особа —пiдприємець ,
 • юридична особа —транспортна компанiя,

ЗАСТРАХОВАНИМИ ВВАЖАЮТЬСЯ:

 • пасажири  з  моменту оголошення посадки в морське або річкове судно,  поїзд,  автобус  або  інший  транспортний засіб до моменту завершення поїздки;
 • водії тільки на час обслуговування поїздки.

Обов’язкове страхування вiд нещасного випадку на транспортi не поширюється на пасажирiв автомобiльного транспорту на мiських маршрутах.

СТРАХОВИМ ВИПАДКОМ Є:

 • загибель  або  смерть  застрахованого внаслідок  нещасного випадку на транспорті;
 • одержання застрахованим травми внаслідок нещасного випадку на транспорті при встановленні йому інвалідності;
 • тимчасова  втрата  застрахованим  працездатності внаслідок нещасного випадку на транспорті.

Якщо  випадки сталися   внаслідок   неправомірних   або  навмисних дій застрахованого,  вони не вважаються страховими і страхова сума при  цьому не виплачується.

СТРАХОВА КОМПАНІЯ ВИПЛАЧУЄ ВІДШКОДУВАННЯ У РАЗІ:

 • загибелі  або  смерті  застрахованого  внаслідок нещасного   випадку   на   транспорті   сім’ї   загиблого або його спадкоємцю  у  розмірі 100 відсотків страхової суми;
 • одержання застрахованим травми внаслідок нещасного випадку на транспорті при встановленні йому інвалідності:
  • I групи – 90 відсотків страхової суми;
  • II групи – 75 відсотків страхової суми;
  • III групи – 50 відсотків страхової суми;
 • тимчасової втрати застрахованим працездатності за кожну  добу  –  0,2%  страхової  суми,  але  не більше 50% страхової суми. Розмір страхової суми для кожного застрахованого становить 6000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

СТРАХОВИЙ ТАРИФ

визначається  у   розмірі   до   0,18 %   страхової   суми  за  кожного
застрахованного і залежить вiд:

 • термiну страхування,
 • кiлькостi застрахованих осiб