Обов’язкове особисте страхування працівників пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин

Цей вид страхування здійснює обов’язкове особисте страхування осіб (далі Застраховані) які виконують згідно з чинним законодавством функції з гасіння пожеж і ліквідації наслідків аварій.

Страхування  здійснюється на підставі Положення «Про порядок і умови обов’язкового особистого страхування працівників відомчої та місцевої пожежної охорони, та членів добровільних пожежних дружин (команд)», затвердженого Постановою КМУ №232 від 03 квітня 1995 року та Ліцензії АВ546912 від 12.10.2010р.

СТРАХУВАЛЬНИК

підприємство, установа, організація (юридична особа),  які  утримують  підрозділи  відомчої та місцевої пожежної  охорони і добровільні пожежні  дружини  (команди),  та  виконавчий комітет відповідної Ради,  за  рахунок  бюджету  якої  утримується підрозділ місцевої пожежної охорони.

ЗАСТРАХОВАНИЙ

працівник  відомчої  та  місцевої  пожежної  охорони,  член  добровільної  пожежної  дружини  (команди),   який виконує згідно із чинним законодавством функції з гасіння пожеж  і ліквідації наслідків аварії.

ПРЕДМЕТОМ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ Є

майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать чинному Закону, пов’язані з життям, здоров’ям, працездатністю Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку, що наступив під час виконання ним своїх обов’язків з гасіння пожеж і ліквідації наслідків аварій.

СТРАХУВАННЯ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ

на випадок збитку, завданого життю і здоров’ю Застрахованого внаслідок виконання ним обов’язків щодо гасіння пожеж або ліквідації наслідків аварій, а саме:

  • смерті (загибелі) Застрахованого;
  • отримання первинної інвалідності Застрахованим;
  • тимчасової втрати працездатності Застрахованим.

ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

становить – 12 місяців.

Страховий тариф – від 0,1%.