Промислово
страховий Альянс

38 044 221-05-51
м. Київ, вул. Євгена Сверстюка 19

indinsall © 2021 Усі права захищено

м. Київ, вул. Євгена Сверстюка 19

Безперервне медичне страхування

ПрАТ Страхова компанія

Промислово страховий Альянс

Керуючись наявною ліцензією АВ №546914 № 2870-пл від 12.10.2010, здійснює добровільне медичне страхування (безперервне страхування здоров’я

Добровільне медичне страхування (безперервне страхування здоров’я) – це гарантія своєчасного, повного і якісного медичного обслуговування у випадку тимчасового розладу здоров’я

Головними перевагами, які отримує клієнт ПрАТ «Промислово страховий Альянс», є:
 • Відсутність необхідності складного самостійного пошуку необхідних медичних закладів і лікарів;
 • Захист від ризику невиправданих витрат сил, матеріальних ресурсів і часу;
 • Можливість оптимізувати реальні затрати на збереження здоров’я;
 • Захист інтересів застрахованих осіб при вирішенні спірних питань з медичними установами;
 • Постійний контроль за якістю лікування.

Наші клієнти в межах всієї території України забезпечені цілодобовим обслуговуванням через асистантську службу ТОВ «Асістанс Сервіс», яка, будучи незалежним експертом, має можливість неупереджено і індивідуально підходити до вирішення всіх медичних проблем застрахованого

За договором добровільного медичного страхування ПрАТ «Промислово страховий Альянс» бере на себе зобов’язання при настанні страхового випадку виплатити застрахованій особі або іншій особі, вказаній у договорі, встановлену договором страхову суму.

Страхувальниками можуть бути дієздатні фізичні особи віком до 70 років, які не є інвалідами І групи і не страждають на злоякісні новоутворення, туберкульоз, психічні, венеричні хвороби, наркоманію, алкоголізм, тяжкі соматичні хвороби, ВІЛ-інфекцію

Програми страхування:

Клієнти ПрАТ «Промислово страховий Альянс» можуть обрати запропонований страховий продукт, або замовити комплексне страхування, яке об’єднує в собі декілька продуктів

Амбулаторно-поліклінічна допомога;

Передбачає амбулаторно-поліклінічну медичну допомогу застрахованій особі в межах медичних установ, а також покриття витрат на отримані при цьому медичні послуги

Програма включає:

 • Організацію і надання медичної допомоги в амбулаторних умовах за основним захворюванням і його ускладнень;
 • Цілодобову допомогу консультативно-диспетчерської служби;
 • Проведення лабораторних та інструментальних методів дослідження;
 • Консультації вузьких фахівців;
 • Проведення лікувальних процедур і маніпуляцій, в т.ч. фізіотерапевтичних і лікувального масажу;
 • Забезпечення медикаментами та витратними матеріалами;
 • Послідовний супровід лікувально-діагностичного процесу.

Стаціонарна допомога

Передбачає організацію і оплату лікування в умовах цілодобового стаціонару

Програма включає:

 • Організацію госпіталізації в лікувально-профілактичні установи;
 • Проведення лікування основного захворювання та його ускладнень в умовах стаціонару необхідного профілю;
 • Проведення лабораторних та інструментальних методів дослідження;
 • Консультації вузьких фахівців з основного захворювання і його ускладнень в умовах стаціонару;
 • Проведення лікувальних процедур і маніпуляцій на стаціонарному етапі лікування;
 • Забезпечення медикаментами та витратними матеріалами;
 • Перебування в стандартних палатах;
 • Харчування в період перебування в стаціонарі за нормативами, прийнятими в конкретному лікувальному закладі;
 • Послідовний супровід лікувально-діагностичного процесу

Стоматологічна допомога

Передбачає організацію стоматологічної допомоги (терапевтичної або хірургічної) і покриття витрат на отримані при цьому послуги, а також компенсацію витрат застрахованої особи в разі надання екстреної стоматологічної допомоги

Не підлягають оплаті: зняття зубних відкладень як профілактичний захід, художня реставрація зубів та інші косметичні послуги

Медикаментозне забезпечення

Передбачає забезпечення медикаментами, витратними матеріалами та іншими предметами медичного призначення та отримання їх в аптечних установах за рецептами лікарів у межах страхової суми безкоштовно, а також відшкодування застрахованій особі витрат, пов'язаних з оплатою за власні кошти вартості медикаментів і витратних матеріалів в разі екстреного надання медичної допомоги

Страхова компанія оплачує призначені лікарські препарати згідно з чинними нормативними документами МОЗ України, що регламентує обсяг обстеження та лікування

При амбулаторному лікуванні страхова компанія оплачує призначені лікарські препарати для лікування основного захворювання і його ускладнень терміном не більше ніж на 14 календарних днів, а при стаціонарному - тільки на період перебування в стаціонарі

Лікар офісу

Передбачає медичне обслуговування застрахованих осіб лікарем високої кваліфікації в умовах офісу і Амбулаторії страхової медицини ТОВ «Асістанс Сервіс», моніторинг стану здоров'я працівників юридичної особи, визначення факторів ризику, застосування профілактичних заходів, розробку індивідуальних планів корекції здоров'я

Програма включає:

 • Обслуговування працівників в офісі за обраним графіком з проведенням можливих діагностичних і лікувальних маніпуляцій;
 • Організацію планових медичних оглядів за участю вузьких спеціалістів;
 • Організацію при необхідності консультацій вузьких фахівців поліклініки;
 • Організаційно - консультаційний супровід планових госпіталізацій;
 • Представництво інтересів застрахованої особи в стаціонарі, в разі госпіталізації в лікувально-профілактичні установи, і органах управління охороною здоров'я в міру необхідності

Сімейний лікар

Передбачає попередній огляд з метою виявлення патології та показників для подальшого обстеження стану здоров'я, визначення факторів ризику, розробки індивідуальних планів корекції здоров'я, застосування профілактичних заходів, а також якісне медичне обслуговування застрахованих осіб сімейним лікарем високої кваліфікації в умовах Амбулаторії страхової медицини ТОВ «Асістанс сервіс» і вдома

Програма включає:

 • надання лікувально-діагностичної допомоги на дому;
 • консультації по телефону з питань медичної допомоги;
 • постійний моніторинг стану здоров'я застрахованих осіб;
 • організацію при необхідності консультацій лікарів - фахівців іншого профілю;
 • організацію проведення діагностичних обстежень будинку і в поліклініці;
 • активний патронаж хворих в період гострих або загострення хронічних захворювань;
 • організацію планової госпіталізації;
 • організацію стаціонару на дому;
 • представництво інтересів застрахованої особи в стаціонарі, в разі госпіталізації в лікувально-профілактичні установи, і органах управління охороною здоров'я в міру необхідності.

Здорова дитина

Передбачає профілактичне спостереження дитини від 1 до 15 років лікарем-педіатром, надання педіатричної допомоги переважно на дому і покриття витрат на отримані медичні послуги

Програма включає:

 • планові відвідування дитини педіатром на дому (огляд, консультації, рекомендації з проведення профілактичних заходів);
 • здійснення вакцинації згідно із затвердженим календарем щеплень;
 • профілактичний масаж і лікувальну фізкультуру (10 процедур);
 • консультативні послуги лікаря по телефону;
 • надання медичної допомоги на дому, за винятком екстрених випадків;
 • патронаж медичної сестри, виконання лікарських призначень;
 • організацію консультацій вузьких фахівців за медичними показаннями;
 • організацію «стаціонару вдома» або планової госпіталізації;
 • представництво інтересів пацієнта в стаціонарі і органах управління охороною здоров'я в міру необхідності.
Розмір страхового платежу

Залежить від розміру страхової суми та розраховується на підставі тарифів, які визначені у Правилах добровільного медичного страхування ПрАТ «Промислово страховий Альянс»

Виходячи з фінансових можливостей клієнта, страховий платіж може бути оплачений повністю або в розстрочку.

Правила страхування

Страхова сума визначається за згодою з клієнтом і являє собою грошову суму, яка цілком або частково буде виплачена при настанні передбачених у договорі страхування страхових випадків

Страхові виплати здійснюються шляхом сплати вартості фактично наданої застрахованій особі медичної допомоги у зв’язку зі страховим випадком в межах програми страхування та страхової суми:

 • Медичному закладу;
 • Застрахованій особі.

Договір страхування укладається на термін до 1 року. Для укладання договору страхування необхідно заповнити..

1 файл:

БП ПрАТ ПСА

Завантажити

2 файл:

БП ПрАТ ПСА

Завантажити
Дії при настанні страхового випадку

ПрАТ
Страхова
компанія
Промислово
страховий
Альянс

Якщо Ви бажаєте на власному
досвіді переконатися в перевагах
співпраці з нами

То зв’яжіться з нами, зателефонував або заповніть форму

Зв’язатися