Промислово
страховий Альянс

38 044 221-05-51
м. Київ, вул. Євгена Сверстюка 19

indinsall © 2021 Усі права захищено

м. Київ, вул. Євгена Сверстюка 19

Страхування відповідальності перед третіми особами

ПрАТ Страхова компанія

Промислово страховий Альянс

Керуючись наявною ліцензією АВ №546911 № 2870-пл від 12.10.2010, здійснює добровільне страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальності перевізника)

Страхувальником може бути приватна особа, що уклала договір страхування майна.

Предмет страхування:

Майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать законодавству України, пов’язані з обов’язком в порядку, установленому законодавством України відшкодувати шкоду, заподіяну життю та (або) здоров’ю та майну третіх осіб в період дії Договору страхування Страхувальником – фізичною особою

Страхові продукти:
  • Страхування відповідальності перед третіми особами;
  • Страхування професійної відповідальності митних брокерів;
  • Страхування професійної відповідальності нотаріусів;
  • Страхування відповідальності приватних виконавців;
Страховий випадок:

Нанесення шкоди життю і (або) здоров’ю та майну третіх осіб внаслідок що сталися у Страхувальника пожежі та / або інших подій, в результаті чого настає цивільно-правова відповідальність Страхувальника відшкодувати збиток і відповідно виникає обов’язок страховика здійснити виплату страхового відшкодування особам, яким було завдано збитків (Вигодонабувачам).

Страхова сума:

Залежить від обраного страхувальником типу продукту, предмету та страхового ризику

Страховий платіж:

Залежить від конкретних умов страхування і становить від 0.9%

Дії при настанні страхового випадку

ПрАТ
Страхова
компанія
Промислово
страховий
Альянс

Якщо Ви бажаєте на власному
досвіді переконатися в перевагах
співпраці з нами

То зв’яжіться з нами, зателефонував або заповніть форму

Зв’язатися